Välfärdsteknik för att revolutionera den nordiska välfärdsstaten

Modern välfärdsteknik kan ge tillbaka frihet, självständighet och värdighet i vardagen till hundratusentals äldre och handikappade som idag är i behov av hjälp och omsorg. Välfärdsteknik är också en nödvändighet för en långsiktigt hållbar välfärd mot bakgrund av den branta ökning av antalet äldre vi ser idag. Resurser och personal kommer annars uttömmas och inte räcka till. Vi på NeatNordic AB vill revolutionera den nordiska välfärden genom att tillhandahålla kvalitativ och kostnadseffektiv välfärdsteknik. Våra produkter är utvalda för att de ökar brukares levnadskvalitet, välfärdspersonalens arbetsmiljö och möjliggör för kommuner att ekonomiskt tackla de demografiska utmaningarna.

VÅRA PRODUKTER

Sit & Shower

Sit & Shower är ett automatiskt duschsystem som tvättar hela kroppen medan brukaren sitter på en specialdesignade duschrullstol som enkelt kan rullas in och ut ur duschen. Produkten ger brukare som idag behöver hjälp med att duscha en väsentligt högre grad av självständighet, värdighet och integritet. Många kan bli helt självständiga. Studier visar även att ökad självständighet kopplat till badrumsbesök bidrar till en ökad grad av självständighet även i andra sammanhang. Duschen kan användas inom särskilt boende, LSS, hemma hos brukare samt i sjukvården. Läs mer om Sit & Shower.

  • Minskar antalet tunga lyft och antalet vårdare som måste assistera under duschmomentet
  • Kan installeras i de flesta befintliga badrum ovanför toaletter, vilket är särskilt lämpligt vid inkontinensproblem, eller i ett duschutrymme

Smarta toaletter

Smarta toaletter som tvättar och torkar används av miljontals brukare i Asien. De har även med framgång börjat implementeras i såväl hemtjänst som särskilt boende i Danmark. Utvärderingar visar tydligt hur de både förbättrar brukares livskvalitet och personalens arbetsmiljö. Vår produkt ”NeatSeat” kostar endast 6.500kr (exkl. MOMS) och monteras på befintliga toalettstolar utan att kostsamma badrumsrenoveringar måste genomföras. Därmed möjliggörs att implementera tekniken i omsorgen på ett helt annat sätt än tidigare. Inte minst är den ett kostnadseffektivt alternativ för bostadsanpassning. Läs mer om NeatSeat

  • Studier har visat på att upp emot 12% av brukare som får en smart toalett blir helt självständiga
  • Så mycket som 51,3 minuter i vårdtid per brukare och vecka har sparats genom att förse samtliga äldre som nyttjar hemtjänst eller bor på särskilt boende med smarta toaletter

RoomMate IR-baserad trygghetskamera med AI

RoomMate är den senaste generationen trygghetskamera som både skyddar brukarens integritet och underlättar tillsynen. Genom att tillsynen sköts med hjälp av IR- kameror avpersonifieras brukaren automatiskt vilket skapar en integritetsvärnande tillsyn. Olikt andra trygghetskameror behöver inte heller personalen göra kontinuerliga inspektioner. Istället larmar RoomMates inbyggda Bildanalys vid kritiska händelser så som att brukaren ramlar, befinner sig onaturligt länge i badrummet etcetera. På så sätt behöver personalen bara utöva tillsynen när brukaren faktiskt är behov av hjälp. Läs mer om RoomMate

  • Inbyggd Bildanalys som larmar om brukaren ramlar, reser sig upp i sängen, befinner sig onaturligt länge på badrummet etcetera
  • Möjliggör direktkommunikation med brukaren genom tal vilket underlättar hanteringen vid olyckor
  • Skickar varningar via sms, e-post, MMS eller via webben