RoomMate – integritetsvärnande trygghetskameror

Roommate

RoomMate är den senaste generationen trygghetskamera som både skyddar brukarens integritet och underlättar tillsynen. Genom att tillsynen sköts med hjälp av IR- kameror avpersonifieras brukaren automatiskt vilket skapar en integritetsvärnande tillsyn. Olikt andra trygghetskameror behöver inte heller personalen göra kontinuerliga inspektioner. Istället larmar RoomMates inbyggda Bildanalys vid kritiska händelser så som att brukaren ramlar, befinner sig onaturligt länge i badrummet etcetera. På så sätt behöver personalen bara utöva tillsynen när brukaren faktiskt är behov av hjälp. Läs mer om RoomMate.

 • Inbyggd Bildanalys som larmar om brukaren ramlar, reser sig upp i sängen, befinner sig onaturligt länge på badrummet etcetera
 • Möjliggör direktkommunikation med brukaren genom tal vilket underlättar hanteringen vid olyckor
 • Skickar varningar via sms, e-post, MMS eller via webben

Produkter

Fördelar med RoomMate

INTEGRITET FÖR BRUKAREN

 • Den anonyma och avpersonifierade video kan nås med en vanlig webbläsare på en dator eller smartphone.
 • Tillsynen är lösenordsskyddad, krypterad och loggas för att säkerställa brukarens integritet och rätt till privatlivet. 
 • RoomMate kan även integreras med befintliga sjuksköterskesystem, som hanterar alla larm och fjärrövervakning.
 • Stor möjlighet till anpassning kring i vilken utsträckning anhöriga och personal kan få tillgång till RoomMates tillsyn. Exempelvis kan inloggning spärras i andra situationer än när RoomMates Bildanalys  larmar om att en olycka skett.
TRYGGHET FÖR BRUKARE
 • Falldetektion, RoomMates inbyggda Bildanalys larmar direkt vid olyckor vilket minimerar tiden då en brukare exempelvis får blir liggandes efter att ha ramlat.
 • Fallprevention, på särskilt boende kan personal larmas vid exempelvis sena toalettbesök vilket kan förebygga fallskador.
 • RoomMate varnar personal eller släktingar via SMS eller e-post.
 • Har en stor möjlighet att skräddarsys efter den enskildes behov avseende vilka händelser som ska larma personal/anhöriga. 
 • Anhöriga eller vårdpersonal kan kommunicera direkt med brukaren via RoomMates talfunktion vilket underlättar för huruvida man exempelvis behöver ringa ambulans eller inte.
 • Kräver inte att brukaren bär någon utrustning

EKONOMISKT HÅLLBAR VÄLFÄRD

 • Kräver ingen aktiv tillsyn av omsorgspersonal - den inbyggda Bildanalysen varnar istället vid kritiska situationer som när brukaren faller. Personalresurser krävs endast när brukaren faktiskt behöver assistans.
 • RoomMate kan integreras med befintliga sjuksköterskesystem som hanterar alla larm och fjärrövervakning.
 • Förebygger fallskador och därmed ökade vårdkostnader i till exempel samband med nattliga toalettbesök genom att larma personalen när brukaren reser sig upp ur sängen och beger sig till toaletten.
 • Har stor utvecklingspotential där Bildanalysen återkommande uppdateras och utvecklas genom att kunna identifiera nya händelser som är relevanta för att registrera för att förbättra tillsynen och förebygga olyckor.

FUNKTIONER

ROOMMATE ANALYSERAR OCH REGISTRERAR MÄNSKLIGA HANDLINGAR

RoomMate innehåller en IR-baserad djupgivare som genererar anonymiserade bilder av rummet.  Den är helt oberoende av dagsljus och fungerar lika bra under både dag och natt.

En Kraftfull Bildanalys analyserar informationen från kamerorna och automatiskt registrerar när en person (visas i blått) exempelvis ställer eller sätter sig upp, förflyttar sig i rummet eller faller.

Automatisk varning som RoomMate registrerar är bland annat:

 • Om brukaren lämnar sängen och inte kommer tillbaka inom en viss tid
 • När en person faller
 • Om brukaren sover för länge på ett onaturligt sätt

Enkel tillsyn via internet

 • Digital övervakning direkt till en dator eller smartphone med anonyma bilder.
 • kan varna personal eller släktingar via SMS eller e-post.
 • Inbyggd "telefonfunktion": Tvåvägskommunikation via mikrofon och högtalare som möjliggör direktkommunikation

FLER FRAMTIDA FUNKTIONER

RoomMate är en framtidssäker lösning och uppdateras kontinuerligt med ny funktionalitet.

SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Mått (l x b x h) 192 x 99 x 53 mm
Vikt 800 gram
Montering Väggmontering ingår
Teknologi Aktiva IR sensorer
Kameravy Horisontellt: 75° Vertikalt: 56° Diagonalt: 94°
Kameraräckvidd 8 meter
Interface Ethernet / WiFi / 3G / 4G
Spänning 110-220 volt AC
Tillåten temperatur 0 - 40 °C
Tillåten luftfuktighet <80% relativ luftfuktighet
IP-Klass IP42
Protokol Web/SMS/MMS/e-post; RoomMate har även ett API som gör att den kan integreras med eller existerande sjuksköterskesystem
Ovanstående tekniska specifikationer kan komma att ändras utan avisering då produkten ständigt utvecklas och förbättras.

FLEXIBEL INSTALLATION

Den enda installationen som behöver göras är den kompakta och diskreta kameran (192x99 x53mm) som innehåller all nödvändig teknologi. Därutöver krävs även WiFi-anslutning.
 • RoomMate kan enkelt monteras på väggen och vid behov flyttas.
 • Kräver endast el- och WiFi anslutning.
 • Kan enkelt flyttas från en bostad till en annan.
Utgångspunkten bör vara att en kamera installeras i varje rum i brukarens bostad (givetvis undantaget badrum). I de fall detta inte är nödvändigt för att rummet inte används frekvent bör placeringen av åtminstone en kamera vara sådan att dörren till samma rum monitoreraras. Detta då RoomMates Bildanalys kan registrera om brukaren tillbringar onaturligt lång tid i rummet ifråga vilket är särskilt viktigt för badrum (då fallolyckor ofta förekommer där).

Fördelar med RoomMate

INTEGRITET FÖR BRUKAREN

 • Den anonyma och avpersonifierade video kan nås med en vanlig webbläsare på en dator eller smartphone.
 • Tillsynen är lösenordsskyddad, krypterad och loggas för att säkerställa brukarens integritet och rätt till privatlivet. 
 • RoomMate kan även integreras med befintliga sjuksköterskesystem, som hanterar alla larm och fjärrövervakning.
 • Stor möjlighet till anpassning kring i vilken utsträckning anhöriga och personal kan få tillgång till RoomMates tillsyn. Exempelvis kan inloggning spärras i andra situationer än när RoomMates Bildanalys  larmar om att en olycka skett.
TRYGGHET FÖR BRUKARE
 • Falldetektion, RoomMates inbyggda Bildanalys larmar direkt vid olyckor vilket minimerar tiden då en brukare exempelvis får blir liggandes efter att ha ramlat.
 • Fallprevention, på särskilt boende kan personal larmas vid exempelvis sena toalettbesök vilket kan förebygga fallskador.
 • RoomMate varnar personal eller släktingar via SMS eller e-post.
 • Har en stor möjlighet att skräddarsys efter den enskildes behov avseende vilka händelser som ska larma personal/anhöriga. 
 • Anhöriga eller vårdpersonal kan kommunicera direkt med brukaren via RoomMates talfunktion vilket underlättar för huruvida man exempelvis behöver ringa ambulans eller inte.
 • Kräver inte att brukaren bär någon utrustning

EKONOMISKT HÅLLBAR VÄLFÄRD

 • Kräver ingen aktiv tillsyn av omsorgspersonal - den inbyggda Bildanalysen varnar istället vid kritiska situationer som när brukaren faller. Personalresurser krävs endast när brukaren faktiskt behöver assistans.
 • RoomMate kan integreras med befintliga sjuksköterskesystem som hanterar alla larm och fjärrövervakning.
 • Förebygger fallskador och därmed ökade vårdkostnader i till exempel samband med nattliga toalettbesök genom att larma personalen när brukaren reser sig upp ur sängen och beger sig till toaletten.
 • Har stor utvecklingspotential där Bildanalysen återkommande uppdateras och utvecklas genom att kunna identifiera nya händelser som är relevanta för att registrera för att förbättra tillsynen och förebygga olyckor.

FUNKTIONER

ROOMMATE ANALYSERAR OCH REGISTRERAR MÄNSKLIGA HANDLINGAR

RoomMate innehåller en IR-baserad djupgivare som genererar anonymiserade bilder av rummet.  Den är helt oberoende av dagsljus och fungerar lika bra under både dag och natt.

En Kraftfull Bildanalys analyserar informationen från kamerorna och automatiskt registrerar när en person (visas i blått) exempelvis ställer eller sätter sig upp, förflyttar sig i rummet eller faller.

Automatisk varning som RoomMate registrerar är bland annat:

 • Om brukaren lämnar sängen och inte kommer tillbaka inom en viss tid
 • När en person faller
 • Om brukaren sover för länge på ett onaturligt sätt

Enkel tillsyn via internet

 • Digital övervakning direkt till en dator eller smartphone med anonyma bilder.
 • kan varna personal eller släktingar via SMS eller e-post.
 • Inbyggd "telefonfunktion": Tvåvägskommunikation via mikrofon och högtalare som möjliggör direktkommunikation

FLER FRAMTIDA FUNKTIONER

RoomMate är en framtidssäker lösning och uppdateras kontinuerligt med ny funktionalitet.

SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Mått (l x b x h) 192 x 99 x 53 mm
Vikt 800 gram
Montering Väggmontering ingår
Teknologi Aktiva IR sensorer
Kameravy Horisontellt: 75° Vertikalt: 56° Diagonalt: 94°
Kameraräckvidd 8 meter
Interface Ethernet / WiFi / 3G / 4G
Spänning 110-220 volt AC
Tillåten temperatur 0 - 40 °C
Tillåten luftfuktighet <80% relativ luftfuktighet
IP-Klass IP42
Protokol Web/SMS/MMS/e-post; RoomMate har även ett API som gör att den kan integreras med eller existerande sjuksköterskesystem
Ovanstående tekniska specifikationer kan komma att ändras utan avisering då produkten ständigt utvecklas och förbättras.

FLEXIBEL INSTALLATION

Den enda installationen som behöver göras är den kompakta och diskreta kameran (192x99 x53mm) som innehåller all nödvändig teknologi. Därutöver krävs även WiFi-anslutning.
 • RoomMate kan enkelt monteras på väggen och vid behov flyttas.
 • Kräver endast el- och WiFi anslutning.
 • Kan enkelt flyttas från en bostad till en annan.
Utgångspunkten bör vara att en kamera installeras i varje rum i brukarens bostad (givetvis undantaget badrum). I de fall detta inte är nödvändigt för att rummet inte används frekvent bör placeringen av åtminstone en kamera vara sådan att dörren till samma rum monitoreraras. Detta då RoomMates Bildanalys kan registrera om brukaren tillbringar onaturligt lång tid i rummet ifråga vilket är särskilt viktigt för badrum (då fallolyckor ofta förekommer där).

Produkter

Fördelar med RoomMate

INTEGRITET FÖR BRUKAREN

 • Den anonyma och avpersonifierade video kan nås med en vanlig webbläsare på en dator eller smartphone.
 • Tillsynen är lösenordsskyddad, krypterad och loggas för att säkerställa brukarens integritet och rätt till privatlivet. 
 • RoomMate kan även integreras med befintliga sjuksköterskesystem, som hanterar alla larm och fjärrövervakning.
 • Stor möjlighet till anpassning kring i vilken utsträckning anhöriga och personal kan få tillgång till RoomMates tillsyn. Exempelvis kan inloggning spärras i andra situationer än när RoomMates Bildanalys  larmar om att en olycka skett.
TRYGGHET FÖR BRUKARE
 • Falldetektion, RoomMates inbyggda Bildanalys larmar direkt vid olyckor vilket minimerar tiden då en brukare exempelvis får blir liggandes efter att ha ramlat.
 • Fallprevention, på särskilt boende kan personal larmas vid exempelvis sena toalettbesök vilket kan förebygga fallskador.
 • RoomMate varnar personal eller släktingar via SMS eller e-post.
 • Har en stor möjlighet att skräddarsys efter den enskildes behov avseende vilka händelser som ska larma personal/anhöriga. 
 • Anhöriga eller vårdpersonal kan kommunicera direkt med brukaren via RoomMates talfunktion vilket underlättar för huruvida man exempelvis behöver ringa ambulans eller inte.
 • Kräver inte att brukaren bär någon utrustning

EKONOMISKT HÅLLBAR VÄLFÄRD

 • Kräver ingen aktiv tillsyn av omsorgspersonal - den inbyggda Bildanalysen varnar istället vid kritiska situationer som när brukaren faller. Personalresurser krävs endast när brukaren faktiskt behöver assistans.
 • RoomMate kan integreras med befintliga sjuksköterskesystem som hanterar alla larm och fjärrövervakning.
 • Förebygger fallskador och därmed ökade vårdkostnader i till exempel samband med nattliga toalettbesök genom att larma personalen när brukaren reser sig upp ur sängen och beger sig till toaletten.
 • Har stor utvecklingspotential där Bildanalysen återkommande uppdateras och utvecklas genom att kunna identifiera nya händelser som är relevanta för att registrera för att förbättra tillsynen och förebygga olyckor.

FUNKTIONER

ROOMMATE ANALYSERAR OCH REGISTRERAR MÄNSKLIGA HANDLINGAR

RoomMate innehåller en IR-baserad djupgivare som genererar anonymiserade bilder av rummet.  Den är helt oberoende av dagsljus och fungerar lika bra under både dag och natt.

En Kraftfull Bildanalys analyserar informationen från kamerorna och automatiskt registrerar när en person (visas i blått) exempelvis ställer eller sätter sig upp, förflyttar sig i rummet eller faller.

Automatisk varning som RoomMate registrerar är bland annat:

 • Om brukaren lämnar sängen och inte kommer tillbaka inom en viss tid
 • När en person faller
 • Om brukaren sover för länge på ett onaturligt sätt

Enkel tillsyn via internet

 • Digital övervakning direkt till en dator eller smartphone med anonyma bilder.
 • kan varna personal eller släktingar via SMS eller e-post.
 • Inbyggd "telefonfunktion": Tvåvägskommunikation via mikrofon och högtalare som möjliggör direktkommunikation

FLER FRAMTIDA FUNKTIONER

RoomMate är en framtidssäker lösning och uppdateras kontinuerligt med ny funktionalitet.

SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Mått (l x b x h) 192 x 99 x 53 mm
Vikt 800 gram
Montering Väggmontering ingår
Teknologi Aktiva IR sensorer
Kameravy Horisontellt: 75° Vertikalt: 56° Diagonalt: 94°
Kameraräckvidd 8 meter
Interface Ethernet / WiFi / 3G / 4G
Spänning 110-220 volt AC
Tillåten temperatur 0 - 40 °C
Tillåten luftfuktighet <80% relativ luftfuktighet
IP-Klass IP42
Protokol Web/SMS/MMS/e-post; RoomMate har även ett API som gör att den kan integreras med eller existerande sjuksköterskesystem
Ovanstående tekniska specifikationer kan komma att ändras utan avisering då produkten ständigt utvecklas och förbättras.

FLEXIBEL INSTALLATION

Den enda installationen som behöver göras är den kompakta och diskreta kameran (192x99 x53mm) som innehåller all nödvändig teknologi. Därutöver krävs även WiFi-anslutning.
 • RoomMate kan enkelt monteras på väggen och vid behov flyttas.
 • Kräver endast el- och WiFi anslutning.
 • Kan enkelt flyttas från en bostad till en annan.
Utgångspunkten bör vara att en kamera installeras i varje rum i brukarens bostad (givetvis undantaget badrum). I de fall detta inte är nödvändigt för att rummet inte används frekvent bör placeringen av åtminstone en kamera vara sådan att dörren till samma rum monitoreraras. Detta då RoomMates Bildanalys kan registrera om brukaren tillbringar onaturligt lång tid i rummet ifråga vilket är särskilt viktigt för badrum (då fallolyckor ofta förekommer där).

Fördelar med RoomMate

INTEGRITET FÖR BRUKAREN

 • Den anonyma och avpersonifierade video kan nås med en vanlig webbläsare på en dator eller smartphone.
 • Tillsynen är lösenordsskyddad, krypterad och loggas för att säkerställa brukarens integritet och rätt till privatlivet. 
 • RoomMate kan även integreras med befintliga sjuksköterskesystem, som hanterar alla larm och fjärrövervakning.
 • Stor möjlighet till anpassning kring i vilken utsträckning anhöriga och personal kan få tillgång till RoomMates tillsyn. Exempelvis kan inloggning spärras i andra situationer än när RoomMates Bildanalys  larmar om att en olycka skett.
TRYGGHET FÖR BRUKARE
 • Falldetektion, RoomMates inbyggda Bildanalys larmar direkt vid olyckor vilket minimerar tiden då en brukare exempelvis får blir liggandes efter att ha ramlat.
 • Fallprevention, på särskilt boende kan personal larmas vid exempelvis sena toalettbesök vilket kan förebygga fallskador.
 • RoomMate varnar personal eller släktingar via SMS eller e-post.
 • Har en stor möjlighet att skräddarsys efter den enskildes behov avseende vilka händelser som ska larma personal/anhöriga. 
 • Anhöriga eller vårdpersonal kan kommunicera direkt med brukaren via RoomMates talfunktion vilket underlättar för huruvida man exempelvis behöver ringa ambulans eller inte.
 • Kräver inte att brukaren bär någon utrustning

EKONOMISKT HÅLLBAR VÄLFÄRD

 • Kräver ingen aktiv tillsyn av omsorgspersonal - den inbyggda Bildanalysen varnar istället vid kritiska situationer som när brukaren faller. Personalresurser krävs endast när brukaren faktiskt behöver assistans.
 • RoomMate kan integreras med befintliga sjuksköterskesystem som hanterar alla larm och fjärrövervakning.
 • Förebygger fallskador och därmed ökade vårdkostnader i till exempel samband med nattliga toalettbesök genom att larma personalen när brukaren reser sig upp ur sängen och beger sig till toaletten.
 • Har stor utvecklingspotential där Bildanalysen återkommande uppdateras och utvecklas genom att kunna identifiera nya händelser som är relevanta för att registrera för att förbättra tillsynen och förebygga olyckor.

FUNKTIONER

ROOMMATE ANALYSERAR OCH REGISTRERAR MÄNSKLIGA HANDLINGAR

RoomMate innehåller en IR-baserad djupgivare som genererar anonymiserade bilder av rummet.  Den är helt oberoende av dagsljus och fungerar lika bra under både dag och natt.

En Kraftfull Bildanalys analyserar informationen från kamerorna och automatiskt registrerar när en person (visas i blått) exempelvis ställer eller sätter sig upp, förflyttar sig i rummet eller faller.

Automatisk varning som RoomMate registrerar är bland annat:

 • Om brukaren lämnar sängen och inte kommer tillbaka inom en viss tid
 • När en person faller
 • Om brukaren sover för länge på ett onaturligt sätt

Enkel tillsyn via internet

 • Digital övervakning direkt till en dator eller smartphone med anonyma bilder.
 • kan varna personal eller släktingar via SMS eller e-post.
 • Inbyggd "telefonfunktion": Tvåvägskommunikation via mikrofon och högtalare som möjliggör direktkommunikation

FLER FRAMTIDA FUNKTIONER

RoomMate är en framtidssäker lösning och uppdateras kontinuerligt med ny funktionalitet.

SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Mått (l x b x h) 192 x 99 x 53 mm
Vikt 800 gram
Montering Väggmontering ingår
Teknologi Aktiva IR sensorer
Kameravy Horisontellt: 75° Vertikalt: 56° Diagonalt: 94°
Kameraräckvidd 8 meter
Interface Ethernet / WiFi / 3G / 4G
Spänning 110-220 volt AC
Tillåten temperatur 0 - 40 °C
Tillåten luftfuktighet <80% relativ luftfuktighet
IP-Klass IP42
Protokol Web/SMS/MMS/e-post; RoomMate har även ett API som gör att den kan integreras med eller existerande sjuksköterskesystem
Ovanstående tekniska specifikationer kan komma att ändras utan avisering då produkten ständigt utvecklas och förbättras.

FLEXIBEL INSTALLATION

Den enda installationen som behöver göras är den kompakta och diskreta kameran (192x99 x53mm) som innehåller all nödvändig teknologi. Därutöver krävs även WiFi-anslutning.
 • RoomMate kan enkelt monteras på väggen och vid behov flyttas.
 • Kräver endast el- och WiFi anslutning.
 • Kan enkelt flyttas från en bostad till en annan.
Utgångspunkten bör vara att en kamera installeras i varje rum i brukarens bostad (givetvis undantaget badrum). I de fall detta inte är nödvändigt för att rummet inte används frekvent bör placeringen av åtminstone en kamera vara sådan att dörren till samma rum monitoreraras. Detta då RoomMates Bildanalys kan registrera om brukaren tillbringar onaturligt lång tid i rummet ifråga vilket är särskilt viktigt för badrum (då fallolyckor ofta förekommer där).