Serviceavtal

Serviceavtal för Sit&Shower

Vi ger en två årig garanti vid fabriksfel för samtliga våra produkter. I detta inkluderas dock inte handhavande fel. För Sit&Shower erbjuder vi ett serviceavtal i vilket det ingår:

  • En årlig på-plats-service av produkten i vilket det ingår en inspektion av att produkten fungerar som den ska, eventuell uppdatering av mjukvara samt byte av där duschmunstycken och duschslag byts. Detta i linje med medicinskhygieniska rekommendationer för duschar så att er organisation ska känna er bekväma med att produkten följer rådande riktlinjer.
  • En ”drulleförsäkring” i vilket fria reservdelar ingår om produkten går sönder till följd av handhavandefel. Observera att arbetskostnader tillkommer som en själriskpremie.
  • Fri support via telefon och videochat under arbetstid.

Kostnaden för serviceavtalet är 600kr per månad när man hyr produkten respektive 1.200 kr när den kontantköps.

Övriga produkter

Såväl Neatseat som RoomMate är mycket robusta och servicefria produkter som vi inte erbjuder någon försäkringslösning för då det inte skulle vara kostnadsmässigt motiverat för er som kund. I det ovanliga fall samma produkter skulle gå sönder följd av allvarlig misskötsel måste produkten nyinförskaffas.