Serviceavtal

Serviceavtal för Sit&Shower

Vi ger en två årig garanti vid fabriksfel för samtliga våra produkter. I detta inkluderas dock inte handhavande fel. För Sit&Shower erbjuder vi ett serviceavtal i vilket det ingår:

  • En årlig på-plats-service av produkten i vilket det ingår en inspektion av att produkten fungerar som den ska, eventuell uppdatering av mjukvara samt byte av där duschmunstycken och duschslag byts. Detta i linje med medicinskhygieniska rekommendationer för duschar så att er organisation ska känna er bekväma med att produkten följer rådande riktlinjer.
  • En ”drulleförsäkring” i vilket fria reservdelar ingår om produkten går sönder till följd av handhavandefel. Observera att arbetskostnader tillkommer som en själriskpremie.
  • Fri support via telefon och videochat under arbetstid.

.

Övriga produkter

Såväl Neatseat som RoomMate är mycket robusta och servicefria produkter som vi inte erbjuder någon försäkringslösning för då det inte skulle vara kostnadsmässigt motiverat för er som kund. I det ovanliga fall samma produkter skulle gå sönder följd av allvarlig misskötsel måste produkten nyinförskaffas.