Sit&Shower

Sit&Shower

Sit & Shower är ett automatiskt duschsystem som tvättar hela kroppen medan brukaren sitter på en specialdesignade duschrullstol som enkelt kan rullas in och ut ur duschen. Produkten ger brukare som idag behöver hjälp med att duscha en väsentligt högre grad av självständighet, värdighet och integritet. Många kan bli helt självständiga. Studier visar även att ökad självständighet kopplat till badrumsbesök bidrar till en ökad grad av självständighet även i andra sammanhang. Duschen kan användas inom särskilt boende, LSS, hemma hos brukare samt i sjukvården.

 • Minskar antalet tunga lyft och antalet vårdare som måste assistera under duschmomentet
 • Kan installeras i de flesta befintliga badrum ovanför toaletter, vilket är särskilt lämpligt vid inkontinensproblem, eller i ett duschutrymme

Produkter

Att hjälpa brukare att duscha är en av de mest omfattande, tidskrävande och därmed resurskrävande momenten i äldre- och handikappomsorgen. Det innebär ofta tunga lyft, slitsamma rörelser och är ett moment som försämrar arbetsmiljön för omsorgspersonal. Inte minst innebär det en påtaglig försämring av brukares livskvalitet för brukare. Att inte klara av att sköta sin egen intimhygien leder dessutom till så kallad "inlärt hjälplöshet", det vill säga att brukarens självständighet minskar även i andra avseenden. 

öKAD VÄRDIGHET FÖR BRUKARE

 • Möjliggör för brukaren att återfå förmågan att genomföra själva duschmomentet självständigt utan hjälp av anhöriga eller omsorgspersonal.
 • Gör att många brukare kan bli helt självständiga och inte längre vara i behov av omsorg, särskilt om produkten kombineras med vår helkroppstork.
 • Problem med fekal inkontinens kan enkelt hanteras genom att Sit&Shower monteras ovanpå en toalett. 
 • Genom att göra det enklare att duscha kan antalet duschtillfällen per vecka öka för en förbättrad livskvalité för äldre och handikappade.
 • Att använda Sit&Shower är en behaglig och skön SPA-liknande upplevelse vilket ofta underlättar duschmomentet även för dementa brukare.
 • Kräver inga ytterligare förflyttningar av brukare än till respektive från den specialanpassade duschrullstolen.

BRUKARES HÄLSA

eN HÅLLBAR VÄLFÄRD

Alltfler äldre innebär omfattande resurs- och personalmässiga ansträngningar. Med Sit&Shower kan vi röra oss mot en långsiktigt hållbar välfärd där personalen räcker till och inte bränns ut samt en trygghet att resurser räcker till för en högkvalitativ välfärd.

 • Många brukare kan bli helt självständiga.
 • Ingen eller liten tidsåtgång för att duscha brukare vilket möjliggör att utföra andra arbetsuppgifter under duschprogrammet.
 • Fallstudier på äldreboenden i Hong Kong visar att tiden som duschmomentet kräver minskar från i genomsnitt 45 minuter till 15 minuter.
 • Färre tunga lyft och inga krävande rörelser för omsorgspersonal vid duschandet av brukare. Kräver bara ett lyft till duschrullstolen för brukare som inte själv kan förflytta sig till duschen från sin rullstol/rullator.
 • Personal slipper tvätta brukares intimdelar.
 • Sit&Shower har ett program som automatiskt desinficerar produkten efter användning vilket minskar tidsåtgången för att rengöring (särskilt när brukare har inkontinens problem och duschen monteras över toalett). Detta möjliggör även att fler brukare kan använda samma dusch i linje med duschhygieniska rekommendationer för vård- omsorgen. 
 • Lägre vattenförbrukning för en ökad miljömässig hållbarhet. Sparar i genomsnitt 100 liter vatten per duschtillfälle.

Funktioner

Specifikationer

Installation

Serviceavtal för Sit&Shower

Vi ger en två årig garanti vid fabriksfel för samtliga våra produkter. I detta inkluderas dock inte handhavande fel. För Sit&Shower erbjuder vi ett serviceavtal i vilket det ingår:

 • En årlig på-plats-service av produkten i vilket det ingår en inspektion av att produkten fungerar som den ska, eventuell uppdatering av mjukvara samt byte av där duschmunstycken och duschslag byts. Detta i linje med medicinskhygieniska rekommendationer för duschar så att er organisation ska känna er bekväma med att produkten följer rådande riktlinjer.
 • En ”drulleförsäkring” i vilket fria reservdelar ingår om produkten går sönder till följd av handhavandefel. Observera att arbetskostnader tillkommer som en själriskpremie.
 • Fri support via telefon och videochat under arbetstid.

.

Produkter

Att hjälpa brukare att duscha är en av de mest omfattande, tidskrävande och därmed resurskrävande momenten i äldre- och handikappomsorgen. Det innebär ofta tunga lyft, slitsamma rörelser och är ett moment som försämrar arbetsmiljön för omsorgspersonal. Inte minst innebär det en påtaglig försämring av brukares livskvalitet för brukare. Att inte klara av att sköta sin egen intimhygien leder dessutom till så kallad "inlärt hjälplöshet", det vill säga att brukarens självständighet minskar även i andra avseenden. 

öKAD VÄRDIGHET FÖR BRUKARE

 • Möjliggör för brukaren att återfå förmågan att genomföra själva duschmomentet självständigt utan hjälp av anhöriga eller omsorgspersonal.
 • Gör att många brukare kan bli helt självständiga och inte längre vara i behov av omsorg, särskilt om produkten kombineras med vår helkroppstork.
 • Problem med fekal inkontinens kan enkelt hanteras genom att Sit&Shower monteras ovanpå en toalett. 
 • Genom att göra det enklare att duscha kan antalet duschtillfällen per vecka öka för en förbättrad livskvalité för äldre och handikappade.
 • Att använda Sit&Shower är en behaglig och skön SPA-liknande upplevelse vilket ofta underlättar duschmomentet även för dementa brukare.
 • Kräver inga ytterligare förflyttningar av brukare än till respektive från den specialanpassade duschrullstolen.

BRUKARES HÄLSA

eN HÅLLBAR VÄLFÄRD

Alltfler äldre innebär omfattande resurs- och personalmässiga ansträngningar. Med Sit&Shower kan vi röra oss mot en långsiktigt hållbar välfärd där personalen räcker till och inte bränns ut samt en trygghet att resurser räcker till för en högkvalitativ välfärd.

 • Många brukare kan bli helt självständiga.
 • Ingen eller liten tidsåtgång för att duscha brukare vilket möjliggör att utföra andra arbetsuppgifter under duschprogrammet.
 • Fallstudier på äldreboenden i Hong Kong visar att tiden som duschmomentet kräver minskar från i genomsnitt 45 minuter till 15 minuter.
 • Färre tunga lyft och inga krävande rörelser för omsorgspersonal vid duschandet av brukare. Kräver bara ett lyft till duschrullstolen för brukare som inte själv kan förflytta sig till duschen från sin rullstol/rullator.
 • Personal slipper tvätta brukares intimdelar.
 • Sit&Shower har ett program som automatiskt desinficerar produkten efter användning vilket minskar tidsåtgången för att rengöring (särskilt när brukare har inkontinens problem och duschen monteras över toalett). Detta möjliggör även att fler brukare kan använda samma dusch i linje med duschhygieniska rekommendationer för vård- omsorgen. 
 • Lägre vattenförbrukning för en ökad miljömässig hållbarhet. Sparar i genomsnitt 100 liter vatten per duschtillfälle.

Funktioner

Specifikationer

Installation

Serviceavtal för Sit&Shower

Vi ger en två årig garanti vid fabriksfel för samtliga våra produkter. I detta inkluderas dock inte handhavande fel. För Sit&Shower erbjuder vi ett serviceavtal i vilket det ingår:

 • En årlig på-plats-service av produkten i vilket det ingår en inspektion av att produkten fungerar som den ska, eventuell uppdatering av mjukvara samt byte av där duschmunstycken och duschslag byts. Detta i linje med medicinskhygieniska rekommendationer för duschar så att er organisation ska känna er bekväma med att produkten följer rådande riktlinjer.
 • En ”drulleförsäkring” i vilket fria reservdelar ingår om produkten går sönder till följd av handhavandefel. Observera att arbetskostnader tillkommer som en själriskpremie.
 • Fri support via telefon och videochat under arbetstid.

.

Produkter

Tillbehör

Att hjälpa brukare att duscha är en av de mest omfattande, tidskrävande och därmed resurskrävande momenten i äldre- och handikappomsorgen. Det innebär ofta tunga lyft, slitsamma rörelser och är ett moment som försämrar arbetsmiljön för omsorgspersonal. Inte minst innebär det en påtaglig försämring av brukares livskvalitet för brukare. Att inte klara av att sköta sin egen intimhygien leder dessutom till så kallad "inlärt hjälplöshet", det vill säga att brukarens självständighet minskar även i andra avseenden. 

öKAD VÄRDIGHET FÖR BRUKARE

 • Möjliggör för brukaren att återfå förmågan att genomföra själva duschmomentet självständigt utan hjälp av anhöriga eller omsorgspersonal.
 • Gör att många brukare kan bli helt självständiga och inte längre vara i behov av omsorg, särskilt om produkten kombineras med vår helkroppstork.
 • Problem med fekal inkontinens kan enkelt hanteras genom att Sit&Shower monteras ovanpå en toalett. 
 • Genom att göra det enklare att duscha kan antalet duschtillfällen per vecka öka för en förbättrad livskvalité för äldre och handikappade.
 • Att använda Sit&Shower är en behaglig och skön SPA-liknande upplevelse vilket ofta underlättar duschmomentet även för dementa brukare.
 • Kräver inga ytterligare förflyttningar av brukare än till respektive från den specialanpassade duschrullstolen.

BRUKARES HÄLSA

eN HÅLLBAR VÄLFÄRD

Alltfler äldre innebär omfattande resurs- och personalmässiga ansträngningar. Med Sit&Shower kan vi röra oss mot en långsiktigt hållbar välfärd där personalen räcker till och inte bränns ut samt en trygghet att resurser räcker till för en högkvalitativ välfärd.

 • Många brukare kan bli helt självständiga.
 • Ingen eller liten tidsåtgång för att duscha brukare vilket möjliggör att utföra andra arbetsuppgifter under duschprogrammet.
 • Fallstudier på äldreboenden i Hong Kong visar att tiden som duschmomentet kräver minskar från i genomsnitt 45 minuter till 15 minuter.
 • Färre tunga lyft och inga krävande rörelser för omsorgspersonal vid duschandet av brukare. Kräver bara ett lyft till duschrullstolen för brukare som inte själv kan förflytta sig till duschen från sin rullstol/rullator.
 • Personal slipper tvätta brukares intimdelar.
 • Sit&Shower har ett program som automatiskt desinficerar produkten efter användning vilket minskar tidsåtgången för att rengöring (särskilt när brukare har inkontinens problem och duschen monteras över toalett). Detta möjliggör även att fler brukare kan använda samma dusch i linje med duschhygieniska rekommendationer för vård- omsorgen. 
 • Lägre vattenförbrukning för en ökad miljömässig hållbarhet. Sparar i genomsnitt 100 liter vatten per duschtillfälle.

Funktioner

Specifikationer

Installation

Body Dryer

Bli torr på några minuter utan handduk

Vår helkroppstork, Body Dryer, är ett perfekt komplement till Sit&Shower som blåser kroppen torr med hjälp av varmluft. Produkten är helt vattentålig och går att placera direkt i anslutning till en dusch. Torktid är ca 4 minuter. Att håret ska bli torrt på angiven tid förutsätter dock att rullstollsburna brukare har möjligheten att luta sig framåt mot torken.

 

Tekniska specifikationer:

Mått (h x b x d)

218 cm x 29,5 cm x 2.8 cm

Vikt

9,8 kg 

Montering

Väggmontering ingår, kan monteras mot plan väggyta eller i vägghörn

Lufthastighet

100 km/tim

Tempratur

Upp till 40°C

Uppskattad torktid

4 minuter

IP-klass

IP56

Spänning

230-240 V; 50-60 Hz

Strömstyrka 12 A

Fläktens motorhastighet

5000 rpm

Antal luftventiler

27

   

 

Produkter

Tillbehör

Att hjälpa brukare att duscha är en av de mest omfattande, tidskrävande och därmed resurskrävande momenten i äldre- och handikappomsorgen. Det innebär ofta tunga lyft, slitsamma rörelser och är ett moment som försämrar arbetsmiljön för omsorgspersonal. Inte minst innebär det en påtaglig försämring av brukares livskvalitet för brukare. Att inte klara av att sköta sin egen intimhygien leder dessutom till så kallad "inlärt hjälplöshet", det vill säga att brukarens självständighet minskar även i andra avseenden. 

öKAD VÄRDIGHET FÖR BRUKARE

 • Möjliggör för brukaren att återfå förmågan att genomföra själva duschmomentet självständigt utan hjälp av anhöriga eller omsorgspersonal.
 • Gör att många brukare kan bli helt självständiga och inte längre vara i behov av omsorg, särskilt om produkten kombineras med vår helkroppstork.
 • Problem med fekal inkontinens kan enkelt hanteras genom att Sit&Shower monteras ovanpå en toalett. 
 • Genom att göra det enklare att duscha kan antalet duschtillfällen per vecka öka för en förbättrad livskvalité för äldre och handikappade.
 • Att använda Sit&Shower är en behaglig och skön SPA-liknande upplevelse vilket ofta underlättar duschmomentet även för dementa brukare.
 • Kräver inga ytterligare förflyttningar av brukare än till respektive från den specialanpassade duschrullstolen.

BRUKARES HÄLSA

eN HÅLLBAR VÄLFÄRD

Alltfler äldre innebär omfattande resurs- och personalmässiga ansträngningar. Med Sit&Shower kan vi röra oss mot en långsiktigt hållbar välfärd där personalen räcker till och inte bränns ut samt en trygghet att resurser räcker till för en högkvalitativ välfärd.

 • Många brukare kan bli helt självständiga.
 • Ingen eller liten tidsåtgång för att duscha brukare vilket möjliggör att utföra andra arbetsuppgifter under duschprogrammet.
 • Fallstudier på äldreboenden i Hong Kong visar att tiden som duschmomentet kräver minskar från i genomsnitt 45 minuter till 15 minuter.
 • Färre tunga lyft och inga krävande rörelser för omsorgspersonal vid duschandet av brukare. Kräver bara ett lyft till duschrullstolen för brukare som inte själv kan förflytta sig till duschen från sin rullstol/rullator.
 • Personal slipper tvätta brukares intimdelar.
 • Sit&Shower har ett program som automatiskt desinficerar produkten efter användning vilket minskar tidsåtgången för att rengöring (särskilt när brukare har inkontinens problem och duschen monteras över toalett). Detta möjliggör även att fler brukare kan använda samma dusch i linje med duschhygieniska rekommendationer för vård- omsorgen. 
 • Lägre vattenförbrukning för en ökad miljömässig hållbarhet. Sparar i genomsnitt 100 liter vatten per duschtillfälle.

Funktioner

Specifikationer

Installation

Body Dryer

Bli torr på några minuter utan handduk

Vår helkroppstork, Body Dryer, är ett perfekt komplement till Sit&Shower som blåser kroppen torr med hjälp av varmluft. Produkten är helt vattentålig och går att placera direkt i anslutning till en dusch. Torktid är ca 4 minuter. Att håret ska bli torrt på angiven tid förutsätter dock att rullstollsburna brukare har möjligheten att luta sig framåt mot torken.

 

Tekniska specifikationer:

Mått (h x b x d)

218 cm x 29,5 cm x 2.8 cm

Vikt

9,8 kg 

Montering

Väggmontering ingår, kan monteras mot plan väggyta eller i vägghörn

Lufthastighet

100 km/tim

Tempratur

Upp till 40°C

Uppskattad torktid

4 minuter

IP-klass

IP56

Spänning

230-240 V; 50-60 Hz

Strömstyrka 12 A

Fläktens motorhastighet

5000 rpm

Antal luftventiler

27